Transcript lezing Z.H. de Dalai Lama

Hoewel de tekst ‘De Acht Verzen’ van Langri Tangpa over bodhicitta (altruïsme, of grote mededogen) gaat, besteedt Z.H. meer dan de helft van de lezing - de eerste 11 pagina’s - aan een uitleg onder andere over hoe we kunnen komen tot inzicht over de werkelijke aard van de realiteit. Dit mede op basis van de Vier Edele Waarheden.

Pas met dat inzicht, en de te ontwikkelen bodhicitta, kunnen we echt stappen nemen de Verlichting (boeddhaschap) te bereiken. Zodoende beoefenen we de paden van wijsheid en methode. Hoe dit te doen wordt helder uitgelegd in deze lezing. Wat hier volgt is een ruwe transcript, bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet de bedoeling dat deze transcript vermenigvuldigd of verder verspreid wordt! Toch hopen we dat het niet alleen herinnert aan een prachtige dag in september 2018, maar een bijdrage levert aan de het opheffen van het lijden van alle levende wezens. 

Transcript van de lezing van Z.H. de Dalai Lama 

Video van de lezing van Z.H. de Dalai Lama

Actuele informatie en online lezingen van Z.H. de Dalai Lama