Publieke Lezing

Waarom mededogen essentieel is in deze onrustige tijd

Al vele jaren zet Zijne Heiligheid de Dalai lama zich onvermoeibaar in voor het bevorderen van compassie, geweldloosheid en vrede. Hij benadrukt het belang van mededogen bij het helpen oplossen van de problemen waar we vandaag in de wereld mee worden geconfronteerd.

De Dalai Lama: ‘Het ontwikkelen van mededogen en begrip voor anderen, brengt datgene wat we allemaal zoeken: rust en geluk.’ De gedachte hierachter is dat de eigen onderliggende visie en motivatie van een persoon van grote invloed zijn op hoe hij reageert op tegenslagen en gevaren van het leven. 

Een houding van vriendelijkheid en mededogen geeft een gevoel van zelfvertrouwen, een innerlijke kracht die angst verminderd. De reactie van een mens op gevaar en het vermogen om met angst om te gaan, hangt grotendeels af van zijn persoonlijke kijk op de situatie. De persoonlijke kenmerken en gevoelens zijn vaak van grotere invloed op de beleving dan de aard van de situatie zelf.

Volgens de Dalai Lama zijn onze problemen terug te voeren tot op het niveau van het individu; 'als het mensen aan morele waarden en integriteit ontbreekt, zal geen enkel systeem van wetgeving en regulering adequaat zijn.' 

Hij redeneert dat wanneer bepaalde kwaliteiten van het hart zijn verwaarloosd of afgeleerd, we alleen nog kunnen reageren uit zelfbehoud. Dit gedrag heeft een vernietigend resultaat op onze omgeving en de wereld. De enige manier om te herstellen en vooruitgang te boeken is door inzicht- en gedragsverandering.

In de woorden van de Dalai Lama: "Ik ben een van de 7 miljard mensen die vandaag leven. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om na te denken over de mensheid en het welzijn van de wereld omdat het onze eigen toekomst beïnvloedt. We zijn niet op deze planeet geboren om problemen te creëren, maar om iets goeds te bewerkstelligen".